*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Создание и управление негосударственными предприятиями

Количество часов: 100

Записаться
 
Цель
 
Приобрести знания о порядке создания, действия и ликвидации негосударственной организации в соответствии с нормативными актами.
 
Темы
 
  • Рабочие фукции и правовая база негосударственных организаций.
  • Порядок создания негосударсвенной организации.
  • Структура негосударственной организации.
  • Ведение учета и бухгалтерии.
  • Ограницения в использовании материальных и финансовых средств.
  • Порядок ликвидации организации.
 
Преимущества и результат
 
В процессе прохождения курсов освоены знания о работе и возможностях развития негосударственных организаций.