*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Starptautiskā lietišķā etiķete (M)

Stundu skaits: 60

Pieteikties

 

Mērķis:

Izprast lietišķās etiķetes normu ievērošanas nepieciešamību pildot ikdienas darba pienākumus. Iepazīties ar diplomātiskā protokola aspektiem un etiķetes īpatnībām dažādās valstīs. Katra saskarsmes situācija nosaka etiķetes stingrības pakāpi. Lietišķā etiķete nosaka darījumu cilvēku uzvedības noteikumus, bet protokolu ievēro cilvēki, kas savu valsti pārstāv oficiāli.

 

Tēmas:

ŸEtiķetes būtība, funkcijas un veidi Ÿ• Vispārcilvēciskā etiķete. Neverbālā etiķete. Sasveicināšanās un atvadīšanās. Iepazīšanās un iepazīstināšana •  Ārēja izskata nozīme lietišķās attiecībās. Apģērbs, to veidi, krāsu nozīme un pielietojums dažādos pasākumos •Ÿ Etiķetes īpatnības ES un citās valstīs •ŸDažādu kultūru īpatnības •Ÿ Lietišķo sarunu veidošana, lietišķo viesību etiķete, svētku etiķeteŸ• Lietišķo kontaktu veidošana Ÿ• Lietišķā etiķete sarakstē, elektroniskā pasta izmantošanā Ÿ• Uzrunas formas. Vizītkartes un to pasniegšana. Ielūgumi, to rakstīšana un nogādāšana •Ÿ Latvijas diplomātiskais protokols.