*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Stresa menedžments un profesionālā izdegšana (M)

Stundu skaits: 30

Pieteikties

 

Mērķis:

Aktivizēt dalībnieku zināšanas par stresa pamatjēdzienu, tā izpausmēm un sekām. Rosināt rast jaunus personīgos risināšanas modeļus stresa situācijās. Nostiprināt jaunizveidotos ar praktiskām situācijas izspēlēm un to analīzēm. Sniegt zināšanas par emocionālās izdegšanas sindromu, tā izpausmēm, rašanās priekšnoteikumiem, kā arī profilaksi un aizsardzību.

 

Tēmas:

Stresa pamatjēdzieni un veidošanās apstākļi • Kā stress palīdz dzīvot pilnvērtīgi • Individuālie faktori – personība un stresa līmenis (savas ikdienas analīze) • Stresu izraisošie faktori organizācijā • Stresa simptomi un sekas • Stresa pārvarēšana • Stresa mazināšanas tehnikas, pārveidošanas tehnikas • Stress un radīšana: sava radošā potenciāla atklāšana • Emocionālais izdegšanas sindroms (EIS) – specifiskais profesionālās deformācijas veids • Sindroma rašanās priekšnoteikumi, izpausmes, problēmas • Aizsardzība pret emocionālo izdegšanu, profilakse.