*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Управление предприятием

Количество часов: 80

Записаться
 
Цель

Освоить знания и усовершенствовать компетентность руководителя предприятия в управлении.

Темы

Организация как система. Технологии управления. Финансы и бухгалтерия для руководителей. Основы анализа деятельности предприятия (его подразделений). Удачное общение с внешними и внутренними клиентами. Введение в управление проектами. Основные принципы управления процессами.

Преимущества и результат

В процессе прохождения курсов развивается навык формулировать сценарии и принимать решения о приоритетах развития предприятия, главных целях и пути их достижения. Освоены знания о наиболее эффективных методах анализа и принятия решений,а так же о наиболее важных навыках управления.