*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Управление продажами

Количество часов: 80

Записаться

 

Цель


Освоить конкретные методы и возможности повышения эффективных продаж, а так же освоить и эффективно использовать потенциал и действия каждого представителя и руководителя продаж для достижения установленных целей.
 
Темы

Задачи и цели руководителя продаж; систематическая организация командной продажи ее контроль; стили управления; набор участников и создание команды; оценивание данных качества и объема; делегирование; эффективное решение проблем и конфликтов, значение положительной коммуникации руководителей.
 
Преимущества и результат

В результате прохождения курсов осваиваются навыки планирования и управления командой работы по продажам. Умение указать направления развития для команды, а так же разработка реального плана действий.