*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Управление развитием предприятия

Количество часов: 80

Записаться

 

Цель

Освоить знания о различных стратегиях, которые помогут развить предприятие, создавать бренд продукта. Узнать различия между разными продуктами, стадиями развития и роль маркетинговой коммуникации, а так же понятие об генерировании идей.

 

Темы
  • Маркетинговые стратегии и их применение в работе
  • Стратегии маркетинга (стратегии развития новых продуктов)
  • Стратегии позиционирования
  • Брендовые стратегии
  • Значение, ответственность и обязанности команды по управлению развития продукта
  • Жизненные циклы продукта, анализ и управление.
  • Возможности разсития продукта и создание потенциального плана действий.
  • Генерирвоание идей
  • Развитие новых услуг, продуктов
 
Преимущества и результат
 
Освоены знания о возможностях развития новых продуктов и услуг, а так же о стратегиях достижения поставленных целей.