*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Uzņēmuma attīstības vadība

Stundu skaits: 80

Pieteikties
 
Mērķis
 
Apgūt zināšanas un prasmes par dažādām stratēģijām, kuras palīdzēs attīstīt uzņēmumu, veidot produktu un zīmolu, apgūt izpratni par produktu atšķirībām, produktu attīstības fāzēm un mārketinga komunikāciju lomu, kā arī izpratni par ideju ģenerēšanas metodēm.
 
Tēmas
 
·       Mārketinga stratēģijas un to ieviešana darbībā.
·       Produktu stratēģijas (jaunu produktu attīstības stratēģijas).
·       Pozicionēšanas stratēģijas.
·       Zīmola stratēģijas.
·       Produkta vadības komandas dalībnieku lomas, atbildība un pienākumi.
·       Produkta dzīves cikla stadijas, to analīze un vadīšana.
·       Produkta attīstības iespējas un potenciālā darbības plāna sastādīšana.
·       Ideju ģenerēšana.
·       Jaunu produktu un pakalpojumu attīstība.
 
Ieguvumi un rezultāts
 
Apgūtas zināšanas par uzņēmuma, jaunu produktu un pakalpojumu attīstības iespējām un izvirzīto mērķu sasniegšanas stratēģijām.