*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Uzņēmuma vadīšana

Stundu skaits: 48-60

Pieteikties
 
Mērķis
 
Apgūt zināšanas un pilnveidot uzņēmumu vadītāju kompetenci uzņēmējdarbības vadīšanā.
 
Tēmas
 
Organizācija kā sistēma. Vadīšanas tehnoloģijas. Finanses un grāmatvedība vadītājiem. Uzņēmuma (tā apakšstruktūras) darbības analīzes pamati. Veiksmīga saskarsme ar ārējo un iekšējo klientu. Ievads projektu vadīšanā. Procesu vadīšanas pamatprincipi.

Ieguvumi un rezultāts
 
Attīstītas apmācāmo prasmes formulēt scenārijus un pieņemt lēmumus par uzņēmuma attīstības prioritātēm, galvenajiem mērķiem un to sasniegšanas veidu, radot izpratni un veicinot efektīvākas analīzes un lēmumu pieņemšanas metodes, veidojot izpratni un iemaņas par svarīgākajām efektīvas vadīšanas prasmēm.