*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Uzņēmuma veiktspēja un attīstība, KPI

Stundu skaits: 16

Pieteikties

Uzņēmuma veiktspēja un attīstība, Galvenie darbības rādītāji, GDR, KPI

Uzņēmuma veiktspēja un attīstība, KPI, 

Uzņēmuma veiktspēja un attīstība, KPI

Praktiskais seminārs attīstības pārrunu jomā

Veiktspējas vadība, Galvenais veiktspējas rādītājs (Galvenie darbības rādītāji, GDR) jeb KPI (angl. Key Performance Indicators)

Galvenie darbības rādītāji (GDR jeb KPI) ir organizācijas darbības rādītājs, kura mērķis ir novērtēt uzņēmuma panākumus tās galveno mērķu ziņā. KPI ir ļoti atšķirīgi atkarībā no uzņēmējdarbības veida un mērķiem. KPI mērķis ir novērtēt organizācijas virzību uz ilgtermiņa mērķiem. KPI jābūt izmērāmiem, lai vadība varētu izmantot KPI faktorus novērtēšanai.

Uzņēmuma veiktspēja un attīstība, KPI

Uzņēmuma veiktspēja un attīstība, KPI

Attīstības pārrunu semināra tēmas:

 HR un iekšējās komunikācijas aspekti

 Novērtēšana, t.sk., par dažādām sistēmām – sadarbības vērtēšana, 360 grādu vērtēšana, vienošanās ar darbinieku par izmērāmiem, ambicioziem, bet sasniedzamiem KPI nākamajam periodam utt.

 Vērtēšanas rezultātu izskatīšana un nākamo sasniedzamo KPI plānošana

 Attīstības pārrunas, situāciju simulācijas

Metodoloģija: Lekcijas, kuras mijas ar individuālām un grupas nodarbībām, kā arī ar savstarpēju pieredzes apmaiņu. Praktisko piemēru analīze, izmantojot lomu spēles

Īsumā:

1.

Uzņēmuma nodaļas/departamenti. Sadaliet papīra lapu divās daļās. Pirmajā sadaļā uzskaitiet KPI par uzņēmumu kopumā. Otrajā pusē norādiet katru nodaļu/departamentu. Tad uzskaitiet KPI, kas tieši saistīti ar katru uzņēmējdarbības aspektu.

2.

Uzrakstiet katra departamenta/nodaļas mērķus un uzdevumus. Katrs KPI tieši atbilst mērķim vai apakšmērķim, tāpēc ir svarīgi tos uzskaitīt.

3.

Rakstiet KPI kā atsevišķus dokumentus. Katram no tiem ir jāsākas ar galveni, kas iezīmē KPI mērķi, jo tas attiecas uz mērķi / apakšmērķi. Šī ir pamatkoncepcija, kuru vēlaties izmērīt. Piemēram, mazumtirdzniecības uzņēmumam varētu būt KPI ar mērķi, piemēram, „Palielināt pārdošanas apjomu cīņas departamentā”. Pievienojiet īsu paskaidrojumu par to, kāpēc tas tiek uzskatīts par biznesa panākumu atslēgu.

4.

Izstrādāt skaidru un kvantificējamu KPI mērīšanas veidu. Ja tas nav izmērāms, modificējiet KPI. Iepriekšminētajā piemērā mērījums var būt šāds: “Pārdošana tiks novērtēta salīdzinājumā ar iepriekšējā gada kopsummu katru mēnesi līdz gada beigām.” Iekļaujiet KPI derīguma termiņu, kā arī mērījumu biežumu.

5.

Norādiet paredzamo rezultātu. Dariet to kvantitatīvi. Piemēram, „Pārdošana palielināsies vismaz par 10 procentiem no iepriekšējā gada.” Ietveriet informāciju par to, kā plānojat novērtēt un aprēķināt panākumus, un, ja nepieciešams, to, kā mērījumi tiks sadalīti. Piemēram, augstākminētais Galvenais darbības rādītājs varētu ietvert ieteikumus, kā novērtēt panākumus (vai neveiksmi) par pārdošanu noteiktās nodaļās vai vienību kategorijās. Šajā piemērā šāda veida informācija palīdzēs jums pieņemt lēmumus par šo departamentu.

Padomi

  • Ikvienam ir jābūt labi informētiem par atsevišķiem Galvenajiem darbības rādītājiem, lai nodrošinātu, ka viņi strādā pie panākumiem.
  • Ierobežojiet KPI līdz saprātīgam skaitlim, lai sistēma būtu kodolīga un lietotājam draudzīga.
  • Pieliek visas pūles, lai radītu Galvenos darbības rādītājus, kurus nevar ietekmēt faktori, kas nav atkarīgi no uzņēmuma kontroles.
  • Ja Galvenajiem darbības rādītājiem nav nekāda mērījuma, lai noteiktu panākumus, pagaidiet, līdz esat izstrādājis bāzes līniju, no kuras mērīt.

GDR – Kas Tas Ir? KPI – Galvenie Darbības Rādītāji. Attīstība KPI

PIETEIKTIES