*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Vācu valoda bez priekšzināšanām (M)

Stundu skaits: 120

Pieteikties

 

Erfolg in der Ausbildung!

Mērķis:

Apgūt vācu valodas pamatzināšanas, ietverot galvenās gramatikas tēmas.

 

 

Tēmas:

ŸGramatika ŸŸ• Sasveicināšanās. Oficiālās un neoficiālās iepazīšanās formas, iepazīstināšana. Pieklājības frāzes ŸŸ• Informācija par personu. Ģimene ŸŸ• Dienu, mēnešu un gadalaiku nosaukumi. Krāsas. Laika apstākļi ŸŸ• Pulksteņa laiks. Dienas kārtība Ÿ Darbs, profesijas. Darba pienākumi ŸŸ• Sarunas pa telefonu ŸŸ• Datumi. Sarunāt tikšanos ŸŸ• Iepirkšanās Ÿ• Ÿ Svētki un svinamās dienas ŸŸ• Mājoklis ŸŸ• Veselība, slimības, vizīte pie ārsta. Viesnīcas, biļešu rezervēšana ŸŸ• Vietas apraksts. Ceļa jautāšana / stāstīšana.

 

Rezultāts:

Apgūtas zināšanas par vācu valodas fonētiku un gramatisko sistēmu; apgūta prasme saprast elementāru rakstītu un dzirdētu informāciju, rakstīt dokumentus; apgūts elementārais, ar programmā aplūkotajām tēmām saistītais, vārdu krājums un apgūta prasme izmantot valodu reālās dzīves situācijās; apgūta vācu valodas gramatika un pamatzināšanas par teikumu struktūru.