*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Vadības pamati

Stundu skaits: 20

Pieteikties

(Apmācību norise 2-3 dienas, Maksa 143EUR)

biznesa kursi

Programmas izstrādes mērķis, pielietojums un mērķauditorija:

Papildināt zināšanas par vadības procesu nodrošināšanu personām, kuras ir nolēmušas patstāvīgi uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību, vai apgūt/nostiprināt biznesa procesu vadības prasmes (mācības personām ar priekšzināšanām komercdarbības pamatos).

Mācību rezultātā izglītojamais apgūst vadības pamatus, lēmumu pieņemšanas procesu, organizācijas struktūras veidošanu, darbu koordinēšanu, vadītāja lomu organizācijas vadīšanā, vadīšanas psiholoģiskos apstākļus.

 

PROGRAMMĀ APGŪSTAMĀS TĒMAS:

 

– Vadības teorijas pamati:

Organizācijas, to veidi un vadība. Vadības hierarhija, līmeņi, efektivitāte.

– Organizācijas iekšējā un ārējā vide:

Organizācijas vides būtība. Tieši un netieši ietekmējošie ārējie faktori. Iekšējā vide. Attiecības starp organizāciju un vidi.

– Komunikācija organizācijā:

Komunikācijas loma vadītāja darbā, komunikācijas veidi un organizēšana.

– Lēmumu pieņemšanas process un metodes:

Lēmumu pieņemšanas būtība un nozīme. Lēmumu pieņemšanas process. Lēmumu pieņemšana grupās, kvantitatīvās metodes.

– Plānošanas būtība:

Mērķu noteikšana, izvirzīšana, plānošanas organizēšana. Plānu tipi. Finanšu plānošana. Biznesa stratēģiskā plānošana.

– Organizēšanas būtība:

Darba dalīšana, vadības apjoma noteikšana, pilnvaru un atbildības pakāpes noteikšana.

– Organizācijas struktūra:

Ietekmējošie faktori, funkcijas. Matricas veida struktūras.

– Kontrole:

Operatīvā un stratēģiskā, kontroles efektivitāte.

– Vadīšanas stili, to veidošana un efektivitāte. Vadīšanas psiholoģija.

 

papildus informācija:

www.biznesakursi.dialogs-ab.lv