*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Vadības un kvalitātes vadības pamati

Stundu skaits: 48-60

Pieteikties

 

Mērķis

 

Programmā paredzēts apgūt zināšanas par vadības teorijas pamatiem, organizāciju, lēmumu pieņemšanas procesiem, metodēm, plānošanu, psiholoģiskajām attiecībām organizācijā,  sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas kvalitātes vadības sistēmas izveidošanā, ieviešanā un uzturēšanā.        

 

Tēmas

 

Vadības teorijas pamati • Lēmumu pieņemšas process un metodes • Vadīšanas psiholoģija • Vadības stili •  Kvalitātes vadības sistēmas būtība, standarta 9001:2008 prasību skaidrojums • KVS ieviešanas posmi, kvalitātes izmaksas • Personāla vadība un apmācība • Procesu vadība • Dokumentu un kvalitātes pierakstu vadība • Neatbilstību vadība • Klientu apmierinātības mērījumi, mērījumu metodes • Iekšējais audits • KVS uzturēšana un pilnveidošana • Vides un darba drošības sistēmu integrēšanas KVS • Sertifikācijas process uzņēmumā • Izcilības modeļi un visaptverošās kvalitātes vadība.

 

Programmas apraksts izdrukai