*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка). Valsts valoda – stilistika un runas kultūra (M)

Stundu skaits: 120

Pieteikties

Flag_of_Latvia.svg Coat_of_arms_of_Latvia.svg 

Mērķis

Apgūt publiskās runas pamatus un brīvi izmantot runas iemaņas profesionālo pienākumu veikšanā.

Tēmas

Latviešu valodas paveidi-dialekti, standartvaloda Ÿ• Literārā valoda un valodas normas Ÿ Morfoloģija valodas kultūras aspektā (lietvārds, īpašības vārds, vietniekvārds, darbības vārds, prievārdi, saikļi, partikulas, izsauksmes vārdi) Ÿ• Biežāk sastopamās atkāpes no literārās valodas normām visu vārdšķiru lietojumā Ÿ Fonētika, ortoēpija, ortogrāfija Ÿ• Publiskā runa, tās veidi Ÿ Runas plānošana, publiskā uzstāšanās Ÿ• Diskusija, diskusiju veidi Ÿ Diskusijas plānošana, organizēšana, argumentācija Ÿ• Diskusijas kultūra Ÿ• Daiļliteratūras valodas stils Ÿ Zinātniskās valodas stils Ÿ Lietišķo rakstu valodas stils. Sarunvalodas stils Ÿ Publicistikas valodas stils Ÿ• Tekstveide, teksta plānošana, veidošana Ÿ• Teksta analīze, argumentācija Ÿ• Tēžu veidošana.

Rezultāts

Izpratne par valodas kultūras normām, prasme publiski uzstāties, prast veidot dažāda veida tekstus, izmantot pareizu literāro valodu.