*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Valsts valoda – augstākais prasmes līmenis (C) (M)

Stundu skaits: 120

Pieteikties
 
Veiksmi mācībās!
 

Mērķis:

Apgūt profesionālo leksiku latviešu valodā un brīvi izmantot valodas iemaņas, veicot darba pienākumus.

 

Tēmas:

Gramatika Ÿ• ŸIepazīšanās, intervija Ÿ• ŸDarba diena • Uzņēmuma (biroja) apmeklējums • ŸBiroja darba organizatora darbības sfēras, darba pienākumi Ÿ• ŸLietišķās pusdienas Ÿ• ŸUzņēmuma kultūra Ÿ• ŸDarbinieku pieņemšana darbā, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošana, aiziešana (atlaišana) no darba • ŸLietišķā saruna pa telefonu • Komandējumi, darījuma braucieni. Brauciena (komandējuma, ceļojuma) biļešu rezervēšana, iegāde, atgriešana Ÿ• ŸSadarbības partneri Ÿ• ŸKā nokļūt…? Viesnīcā Ÿ• ŸCilvēka (darbinieka) ārējais izskats. Apģērbs Ÿ• ŸIzturēšanās. Rakstura īpašības •Ÿ Bizness un vadība. Juridiskie dokumentiŸ • ŸProjektu vadība Ÿ• ŸPersonāls • ŸReklāma un tirgus izpēte • ŸPreču piegāde Ÿ• ŸLīgumi  • ŸKlientu apkalpošana • ŸDarba sanāksmes • Bankas un to darbība • Kultūra. Tradīcijas Latvijā un ES • Interese un aizraušanās.

 

Rezultāts:

Iegūtas padziļinātas valodas prasmes, prasmes brīvi saprast un komentēt dažādus tekstus, prast veidot dažādas teikumu konstrukcijas, prast rakstīt dažādas sarežģītības dokumentu tekstus, brīvi prast runāt par dažādām profesionālām tēmām.