*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Valsts valoda – vidējais prasmes līmenis (B) (M)

Stundu skaits: 120

Pieteikties
 
Veiksmi mācībās!
 
Mērķis:
 
Pilnveidot klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmes, lai saprastu latviešu valodā runātos tekstus, prastu pastāstītu par sevi, savu ģimeni, darbu, atpūtu, varētu aizpildīt standarta dokumentāciju un rakstiski veidotu vienkāršas un saliktas teikuma konstrukcijas, un brīvi izmantotu valodas iemaņas, veicot darba pienākumus.
 
 
Tēmas:
 
Gramatika • Iepazīšanās • Valstis un tautības • Cilvēki un ģimene • Pārtika un dzērieni • Darbs un darba vieta • Ikdienas rutīna • Uz ielas • Iepirkšanās • Viesnīcā, restorānā • Vietas pilsētā • Laika apstākļi • Brīvā laika aktivitātes • CV • Telefonsarunas (viesnīcas un restorāna rezervēšana, ielūgums).
 
 
Rezultāts:
 
Paplašināts apmācāmo leksikas apjoms un pilnveidotas nepieciešamās komunikatīvās kompetences. Iegūtas prasmes un iemaņas  sarunāties par profesionālām un sadzīviskām tēmām, iesaistīties diskusijās, veidot paplašinātus teikumus, rakstīt profesionālajai darbībai nepieciešamo dokumentāciju.