*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Vizuālo materiālu veidošana ar CorelDraw (bez priekšzināšanām), 80

Stundu skaits: 80

Pieteikties

Vizuālo materiālu veidošana ar CorelDraw (bez priekšzināšanām)

Iegūstamais DigComp līmenis: DigComp 4. līmenis

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
1.Spēj strādāt komandā vai patstāvīgi.
2. Plānot un organizēt savu darbu un darba vietu.
3. Izvēlēties nepieciešamo informāciju.
4. Ievērot vides aizsardzības noteikumus, darba drošības noteikumus, elektrodrošības noteikumus, ugunsdrošības noteikumus.
5. Prot strādāt ar Corel Draw Graphics programmu, t.sk. ar tekstu, maketiem, bukletu veidošanu, banneru veidošanu.
6.Prot radoši izpausties, izmantojot skaidri definētus un ierastus digitālos līdzekļus.
7. Prot izskaidrot veidus, kā modificēt, attīrīt, uzlabot un integrēt skaidri definētus jauna satura un informācijas vienumus, lai radītu citus jaunus un oriģinālus.

Galvenās tēmas:
1.Pamata rīku iepazīšana.
2.Ģeometrisku formu zīmēšana un teksta izmantošana.
3.Darbs ar tekstu.
4.Darbs ar krāsu objektiem un līnijām.
5.Darbs ar Bezier – (brīvās līknes) brīvo objektu veidošana.
6. Darbs ar attēliem.
7. Bildes pārvēršana vektora objektā un tā sagriešana pa detaļām.
8. Maketa izveide pēc parauga – zīmēšana un treisošana.
9. Rotēšana, kopēšana.
10. Flaijera maketa izveide.
11. Ornamentu veidošana.
12. Zīmogu maketu izveide.
13. Avīzes maketa izstrāde.
14. Plakāta veidošana.
15. Iepakojuma veidošana.
16. A4 Bukleta A un B puse pēc parauga.
17. Logotipu veidošana.
18. Krāsu modeļi un failu formāti.
19. Citu vektora programmu izstrādāto failu apstrāde.
20. Zīmēšana ar vektora programmas elementiem.
21. Lielformātu banneru izstrāde.
22. Web banneru izstrāde animācijas GIF vai FLAC banneru izveidei.
23. Sarežģītas formas maketa izstrāde – nestandarta pudeļu etiķetes.
24. Maketa izstrādes prasības komerciāliem nolūkiem.
25. Pielāgots makets dažādiem izmēriem.
26. Corel Drowe3D efekti.
27. Faila sagatavošana drukai.