*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Vizuālo materiālu veidošana ar digitālajiem rīkiem

Stundu skaits: 160

Pieteikties

Programmas mērķis:

Programmā paredzēt apgūt vizuālo materiālu un prezentāciju veidošanu un prezentēšanu, pielietojot dažādas modernas vizuālo materiālu un prezentāciju veidošanas lietotnes, tehnikas un prezentēšanas iespējas tiešsaistes programmās.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (kompetences, zināšanas un prasmes):

  • Prot veidot pārskatāmas, uzmanību piesaistošas un efektīvas prezentācijas kā saturiski, tā vizuāli, ņemot vērā dažādus psiholoģiskos aspektus veiksmīgai mērķauditorijas sasniegšanai.
  • Zina un prot izmantot tādas lietotnes kā PowerPoint, Google Slides, Canva, Prezi u.tml.  vizuālo materiālu un prezentāciju veidošanai.
  • Prot izmantot dažādus digitālos rīkus (vides, audio, animācijas u.c.) efektīvu prezentāciju dažādošanai.
  • Zina būtiskākās lietišķās etiķetes normu (sasveicināšanās, atvadīšanās, apģērba etiķete u.c.) nozīmi efektīvas prezentācijas veidošanā un demonstrēšanā mērķauditorijas sasniegšanai.