*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Vizuālo materiālu veidošana ar Gimp, 80

Stundu skaits: 80

Pieteikties

Vizuālo materiālu veidošana ar Gimp

Iegūstamais DigComp līmenis: DigComp 4. līmenis

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

  • Pielietot datorgrafikas lietotni darbam ar dažādas sarežģītības attēliem

Galvenās tēmas:

  • Attēlu apstrādes pamatprincipi
  • Attēlu apstrādes lietotne
  • Pamatdarbības ar attēlu
  • Attēla apstrāde
  • Sagatavošana drukāšanai
  • Sagatavošana ievietošanai tīmeklī