*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Vizuālo materiālu veidošana ar Inkscape, 80

Stundu skaits: 80

Pieteikties

Vizuālo materiālu veidošana ar Inkscape

Iegūstamais DigComp līmenis: DigComp 4. līmenis

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

 • Pielietot vektorgrafikas lietotni darbam ar dažādas sarežģītības zīmētiem objektiem

Galvenās tēmas:

 • Inkscape vide
 • Jaunas datnes izveidošana, darbības ar dokumentu
 • Vienkāršu figūru un līniju zīmēšana
 • Objektu atlase un noformēšana
 • Objektu modificēšana
 • Zīmēšana ar spalvu, otu un zīmuli
 • Ceļu rediģēšana
 • Teksta veidošana
 • Speciālo efektuun operāciju lietošana
 • Slāņu lietošana
 • Drukāšanas parametru izvēle