*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Vizuālo metariālu veidošana ar Adobe Illustrator (bez priekšzināšanām), 80

Stundu skaits: 80

Pieteikties

Vizuālo metariālu veidošana ar Adobe Illustrator (bez priekšzināšanām)

Iegūstamais DigComp līmenis: DigComp 4. līmenis

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
1. Zina programmas darba telpu, logus un paletes.
2. Zina un prot lietot programmas darba rīkus un dokumentu iestatījumus.
3. Analizē krāsu modeļus un krāsu redakcijas iespējas.
4. Veido vektorgrafikas attēlus un teksta salikumus.
5. Veido attēlu sagataves, izmantošanai rastrgrafikas, animācijas un video programmās.
6. Sagatavo attēlus un teksta salikumus drukai un publicēšanai tīmeklī.

Galvenās tēmas:
1.Adobe Illustrator programmas uzbūve, nozīme datorgrafikā.
2.Krāsu formāti.
3.Objektu veidošana, darbības ar tiem.
4.Attēlu veidošana ar vienkāršiem objektiem.
5.Operācijas ar noslēgtiem kontūriem.
6. Ilustrāciju pielietojums, veidojot logotipus, vizītkartes, virsrakstus.
7. Filtri un efekti. Filtru piemērošana, to iedarbības sadalījums.
8. Teksts un Fonts. Darbības ar tekstu. Fontu veidi, nacionālie fonti, to drukāšanas problēmas..
9. Failu imports, eksports. Adobe Photoshop dokumenta ievietošana un izmantošana Adobe Illustrator.
10. Failu formāti, attēla apraksta veidi. Attēlu failu formātu izvēle atkarībā no pielietojuma. Failu konvertēšana, konvertācija un kvalitāte.
11. Attēlu drukāšana. Drukas valodas PCL un PS. Faila formāti PS un PDF.
12. Ilustrācijas faila izveidošana, failu formāti AI, CDR, EPS.