*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Web programmēšanas pamati (Html, Php, JavaScript), 80

Stundu skaits: 80

Pieteikties

Web programmēšanas pamati (Html, Php, JavaScript)

Iegūstamais DigComp līmenis: 4. līmenis

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
1.Apgūst interneta darbības principus;
2. Izprot tīmekļa standartu nozīmi;
3.Spēj veidot W3C validatoru akceptētas vietnes;
4.Prot publicēt un atbalstīt izveidotās vietnes;
5.Orientējas satura pārvaldības sistēmās.

Galvenās tēmas:
1.Web Standarti
2.HTML
3.PHP programmēšanas valoda ātrdarbības uzlabošanai.
4.JavaScript programmēšanas valoda.
5.Tīmekļa vietnes publicēšana
6.Satura pārvaldības sistēmas