*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

WEB risinājumu izstrāde (veido MĀJAS LAPU pats, HTML, CSS, JavaScript pamati)

Stundu skaits: 40

Pieteikties

Web HTML HTML5 CSS JavaScript

Programmas mērķis:

Web HTML HTML5 CSS JavaScript pamati. Programmā paredzēts iegūt zināšanas un praktiskās iemaņas web lapu izstrādē un uzturēšanā.

 

Programmas tēmas:

Tīmekļa tehnoloģiju pamatjēdzieni. HTML, HTML5, CSS, JavaScript • CMS sistēmas •  Prasības pret web lapu, SEO • Web izstrādes valodas (apskats) • Web izstrādes aktualitātes.

WEB risinājumu izstrāde (veido MĀJAS LAPU pats, HTML, CSS, JavaScript pamati) -WEB lapu izstrādes valodas (apskats) un aktualitātes
-Tīmekļa standarti – skaists sapnis, bet kāda ir realitāte
-Tīmekļa tehnoloģiju pamatjēdzieni
-Web standartu modeļi
-CMS sistēmas
-Prasības pret web lapu, SEO
-Informācijas arhitektūra, mājas lapas plānošana
-Krāsu teorija, shēmas un dizaina maketi
-Tīmekļa poligrāfija, HTML pamati
-Mazāk pazīstami semantiskie elementi
-CSS pamati
-JavaScript pamati
-HTML izveide un modificēšana
-Dinamiskais stils – CSS vadība ar JavaScript
-u.c.

Programma tiek realizēta kā teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu iegūšanas sintēze katrai programmas tēmai. 

Web HTML CSS JavaScript

Apmācības klātienē vai attālināti.

Citi datorkursi


HTML valodas lietošanas pamati
HTML dokumenta struktūra

Web lapas pamatā ir HTML dokumenti – teksta faili ar paplašinājumu .html vai .htm, kas veidoti, izmantojot HTML valodu. HTML valoda nepārtraukti mainās un pilnveidojas. 

HTML kodu raksta kā tekstu starp tā saucamajiem tagiem. Tagi ir nepieciešami, lai internetā pārlūkprogrammai norādītu, kā attiecīgos lapas objektus parādīt uz datora ekrāna.

HTML tagu lietošanu var raksturot šādi:

– ar tagiem iezīmē HTML elementus (noteiktu dokumenta daļu);
– tagus ievieto leņķiekavās < >;
– tagus parasti lieto pa pāriem, piemēram, <html> un </html>.
Pirmais tags norāda HTML elementa sākumu, bet otrais – beigas. Beigu tags no sākuma taga atšķiras ar slīpsvītru (/);
– tekstu starp sākuma un beigu tagiem sauc par elementa saturu;
– tagi var saturēt atribūtus, kas precizē veicamās funkcijas;
– tagus var pierakstīt gan ar mazajiem, gan ar lielajiem burtiem.

Web lapai ir šāda pamatstruktūra:

<html>
<head>
<title>
Tīmekļa lappuse</title>
</head>
<body>
Tīmekļa lappuses saturs
</body>
</html>

Tabula paskaidrota lietoto tagu nozīme:

Tagi
Nozīme
<html>
un
</html>
Iezīmē HTML dokumenta sākumu un beigas.
<head>
un
</head>
Iezīmē HTML dokumenta galvu, kura var saturēt tīmekļa lappusi raksturojošu informāciju, bet kuru neattēlo pārlūkprogrammas darba laukā.
<title>
un
</title>
Norāda tīmekļa lappuses virsrakstu, kurš tiek attēlots pārlūkprogrammas virsrakstjoslā.
<body>
un
</body>
Iezīmē tīmekļa lappuses saturu, kas tiek attēlots pārlūkprogrammas darba laukā. Šai gadījumā tas ir teksts “Tīmekļa lappuses saturs”.