*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Zviedru valoda bez priekšzināšanām (M)

Stundu skaits: 120

Pieteikties

 

Framgång i utbildningen!

Mērķis:

Programmā paredzēts apgūt zviedru valodas pamatzināšanas, ietverot galvenās gramatikas tēmas,  un prasmes sazināties zviedru valodā dažādās ikdienas darba situācijās.

 

Tēmas:

ŸVispārlietojamās frāzes ŸŸ Ziņas par personu ŸŸ• Ceļošana ŸŸ Izglītība, profesija ŸŸ Veselība ŸŸ• Laiks ŸŸ• Metereoloģiskais laiks ŸŸ Sadzīves pakalpojumi ŸŸ• Praktiskā gramatika.

 

Rezultāts:

Apgūtas zviedru valodas pamatzināšanas – izglītojamo skaidri un detalizēti stāstīt par sevi, savu tuvāko apkārtni, sociālo un kultūras vidi, izskaidrot un pamatot savu viedokli, runāt par dažādu iespēju priekšrocībām un trūkumiem interešu loku ietvaros, izteikt savas domas, piedalīties diskusijās par sevi, savu tuvāko apkārtni, sociālo un kultūras vidi, pamatot savu viedokli, noformēt vienkāršus dokumentus.