*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

A T S A U K S M E S

mūsu klientu atsauksmes un veiksmes stāsti

(padalies ar savu pozitīvo atsauksmi – spied ŠEIT (Google) un ŠEIT (Facebook))


Atmosfēra nodarbībās vienkārši fantastiska! Patika veids kā tika organizētas nodarbības- sarunvalodas treniņi, valodas klausīšanās un uztveršana.

Patika pasniedzējas sagatavotie papildus mācību materiāli. Viss bija izcili. /Līga/

Patika pasniedzēja, viņas pozitīvisms, praktiskās nodarbības un veids kā delikāti izvērtēt nodarbību rezultātus

/Zane/

Ieguvām jaunas un nostiprinājām esošās zināšanas krievu valodā, lai efektīvi izmantotu tās savā profesionālajā darbībā. Paldies pasniedzējai par individuālo pieeju katrai no mums!

/Čili Picas viesmīles/

Ļoti labi, ka mācībās tiek izmantoti piemēri no filmām un interneta, pasniedzējs nodrošina patīkamu atmosfēru, ļoti apmierināts ar pasniedzējas darbu  

/Jānis/

Noderīgas bija praktiskās nodarbības, patika nodarbības ar mālu, pliķēšana. Cepures, kas deva iespēju paskatīties uz lietām no visiem skatu punktiem. Emociju savaldīšanas iespējas 

/Aija/

Ļoti patika slaidu visaptverošā informācija

/Jurists, Jānis/

Ieguvu ne tikai jaunas zināšanas, bet arī labas idejas nākotnei

/Anita/

Ļoti interesantas un aktīvas nodarbības, iespēja parunāt par jebkuru tēmu, ļoti laba kursu kvalitāte

/Larisa/

Apguvām Marketinga stratēģijas un pārdotprasmes pamatus. Paldies! 

/Business Friends komanda/

Moderni tālmācības kursi

/Andris.Viesnīcu biznesa pārstāvis/

Efektīvi, kvalitatīvi noorganizēti un novadīti kursi

/Reklāmas grupa VIKINGS/

Kvalitatīvi izstrādāts lekciju videomateriāls, kas dod iespēju uztvert un

izprast daudzveidīgu informāciju

/Apdrošinātājs/

Kompetenti pasniedzēji, ērta atrašanās vieta un piemēroti laiki klātienes nodarbībām

/Liene. Juridisko pakalpojumu birojs/

Kursos patika videolekcijas + klātienes nodarbības

/Raitis. Advokātu birojs/

Iegūtas zināšanas tālākai izaugsmei datu aizsardzības jomā

/Parādu piedziņas firmas pārstāvis/

Pašmācību kursu saturs ļoti palīdzēja sagatavoties pārbaudījumam Datu valsts inspekcijā

/Jogita. Juridiskie pakalpojumi/

Intensīvajos kursos apgūtās vācu valodas zināšanas palīdzēja atrast darbu Vācijā.

Pat ļoti palīdzēja! /Andra/

Atsvaidzināta informācija par saskarsmes mākslas teorētisko pusi, gūti praktiski padomi kā rīkoties dažādās situācijās, kā novērst konfliktsituāciju veidošanos. Apgūtas prasmes kā komunicēt ar nelabvēlīgiem klientiem, kādu distanci ieturēt saskarsmē ar klientiem /Valsts Darba inspekcijas darbinieki/

Veiktas 238 filiāles klientu apmācības Projektu vadības, angļu valodas, praktiskā mārketinga, valsts valodas, datorzinību un citās programmās; apmācības ir labi un kvalitatīvi organizētas, par pasniedzējiem strādā pieredzējuši pedagogi /Nodarbinātības valsts aģentūra/

Noderīgi, praktiski piemēri

/Ralfs. Finanšu tirgus pārstāvis/

Emocionālās inteliģences seminārā apguvām metodes, kā sevi emocionāli sakārtot, kā būt emocionāli inteliģentai komunicējot ar klientiem un kolēģiem. Semināra gaisotne viegla un pozitīvi uzlādējoša /”Latvijas valsts meži” lietvedes/

Atjaunojās vēlme turpināt tālākizglītību

/Zane. Privātpersona/

Pēc semināra “Efektīva klientu apkalpošana pa tālruni” apmeklējuma uzlabosies mūsu darbs uzņēmumā. Paplašināts personības skatījums uz saskarsmes jautājumiem, apgūtas un pilnveidotas metodes kā runāt ar dažāda tipa klientiem pa tālruni, kā efektīvi vadīt sarunu, lai neveidotos konfliktsituācijas un būtu apmierinātas abas puses /”Latvijas Gāze” avārijas dienesta darbinieki/

Iegūtās angļu valodas zināšanas noderēs komunicējot ar ārvalstu partneriem, orientēties ārzemēs, uzdrošināties publiski lietot svešvalodu

/IeVP darbinieki/

Papildināju zināšanas tiešo darba uzdevumu pildīšanai

/Inese. Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs/

Gūta ļoti svarīga informācija par personu datu aizsardzību, izpratne par datu apstrādi, datu izsniegšanu trešajām pusēm un par atbildības apmēriem. Viss kursa materiāls tiks pielietots profesionālajā darbā!. Ļoti noderīga infomācija, kas arī tika pasniegta saprotamā formā ar attiecīgiem piemēriem gan no sadzīves, gan tiesu prakses /Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvji/

MŪSU KLIENTI, PARTNERI UN SADARBĪBAS PIEREDZE

Sadarbība ar valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, korporatīvajiem klientiem, fondiem un privātpersonām, t.sk.:
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieku apmācība
 • Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieku apmācība
 • Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība
 • Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība
 • Ropažu un Carnikavas pašvaldības darbinieku apmācība
 • Latvijas valsts mežu darbinieku apmācība
 • Latvijas Gāze darbinieku apmācība
 • Finanšu ministrijas darbinieku apmācība
 • Čili Picas darbinieku apmācība
 • Lattelecom, Radisson Blu, Dukascopy Bank SA u.c. uzņēmumu un iestāžu darbinieku apmācība
 • Ilgstoša sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru organizējot apmācības projektā «Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācības Latvijā»
 • 4 gadu pieredze sadarbībā ar Latvijas Sabiedrības integrācijas fondu, mācot valsts valodu Rīgā dzīvojošiem cittautiešiem
 • Privātpersonu apmācība
 • Prakses vietas mūsu kursantiem dažādos vietējos un starptautiskos uzņēmumos
 •  u.c.

Attēls1 banka Attēls3 Attēls4 Attēls6 Attēls7 altum           


DALĪBA PROJEKTOS

 • ESF "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerības organizētām apmācībām"
 • ESF "Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide"
 • Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2007.-2013.gadam ATS Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments
 • ESF „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”
 • NVA organizētais aktīvās nodarbinātības pasākums „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi”
 • NVA organizētais aktīvās nodarbinātības pasākums "Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem valsts valodas apguvei"
 • „Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” ietvaros”
 • u.c.