*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***
Программа Часы Записаться
Darbs ar klientiem, klientu apkalpošana 16 Записаться
Klientu apkalpošanas standarti ikdienas darbā 8 Записаться
KOMERCDARBĪBAS pamati (mazā biznesa organizācija, komercdarbības uzsākšana) 80 Записаться
Микропредпринимательство 80 Записаться
Начало и развитие микропредпринимательской деятельности 150 Записаться
Начало коммерческой деятельности и развитие бизнеса 80 Записаться
Начало хозяйственной деятельности и развитие бизнеса 150 Записаться
Организация продаж 120 Записаться
Организация торговой деятельности 80 Записаться
Основы коммерческой деятельности 80 Записаться
Основы коммерческой деятельности 150 Записаться
Сельская коммерческая деятельность, предложение структурных фондов ЕС 80 Записаться
Сельская коммерческая деятельность, предложение структурных фондов ЕС 150 Записаться
Создание и управление негосударственными предприятиями 80 Записаться
Создание и управление негосударственными предприятиями 100 Записаться
Управление предприятием 80 Записаться
Управление сельским хозяйством 80 Записаться
Управление франшизой 80 Записаться
Управление франшизой 120 Записаться
Управление хозяйством 120 Записаться