*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***
Программа Часы Записаться
ANGĻU SARUNVALODAS treniņgrupas – Let’s speak ENGLISH! 9x2 Записаться
Angļu valodas kursi. Angļu valoda (bez priekšzināšanām) via Skype, Zoom, attālināti 100 Записаться
Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка A1). VALSTS VALODA – PAMATA LĪMEŅA 1. PAKĀPE (A1) 120 Записаться
Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка A2). VALSTS VALODA – PAMATA LĪMEŅA 2. PAKĀPE (A2) 120 Записаться
Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка B1). VALSTS VALODA – VIDĒJĀ LĪMEŅA 1. PAKĀPE (B1) 120 Записаться
Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка B2). VALSTS VALODA – VIDĒJĀ LĪMEŅA 2. PAKĀPE (B2) 120 Записаться
Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка C1). VALSTS VALODA – AUGSTĀKĀ LĪMEŅA 1. PAKĀPE (C1) 120 Записаться
Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка C2). VALSTS VALODA – AUGSTĀKĀ LĪMEŅA 2. PAKĀPE (C2) 120 Записаться
Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка) A1 (pamata līmenis) 100 Записаться
Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка) A2 (pamata līmenis) 100 Записаться
Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка) B1 (vidējais līmenis) 100 Записаться
Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка) B2 (vidējais līmenis) 100 Записаться
Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка) C1 (augstākais līmenis) 100 Записаться
Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка) C2 (augstākais līmenis) 100 Записаться
Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка). Latviešu valodas sarunvalodas treniņgrupas 60 Записаться
Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка). Государственный язык в соответствии с высшим уровнем (III категория) владения государственным языком 150 Записаться
Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка). Государственный язык в соответствии с низшим уровнем (I категория) владения государственным языком 150 Записаться
Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка). Государственный язык в соответствии со средним уровнем (II категория) владения государственным языком 150 Записаться
Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка). Латышский язык (уровень знания языка A1) Э Записаться
Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка, naturalizācija). Подготовка к экзамену на прохождение натурализации (гражданство), 30 30 Записаться
Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка, naturalizācija). Подготовка к экзамену на прохождение натурализации с укреплением знаний латышского языка, 50 50 Записаться
Profesionālā angļu valoda juristiem 48 Записаться
Spāņu valoda (bez un ar priekšzināšanām) 48-76 Записаться
Английский язык (без предварительных знаний) 80 Записаться
Английский язык (без предварительных знаний) 150 Записаться
Английский язык (с предварительными знаниями) 80 Записаться
Английский язык (с предварительными знаниями) (Higher Intermediate) 100 Записаться
Английский язык (с предварительными знаниями) (начальный, Elementary) 100 Записаться
Английский язык (с предварительными знаниями) (ниже среднего, Lower Intermediate) 100 Записаться
Английский язык (с предварительными знаниями) (средний, Intermediate) 100 Записаться
Английский язык для работников сферы услуг (без предварительных знаний) 150 Записаться
Английский язык для работников сферы услуг (с предварительными знаниями) (выше среднего, Higher Intermediate) 100 Записаться
Английский язык для работников сферы услуг (с предварительными знаниями) (ниже среднего, Lower Intermediate) 100 Записаться
Английский язык для работников сферы услуг (с предварительными знаниями) (средний, Intermediate) 100 Записаться
Английский язык для работников сферы услуг (с предварительными знаниями) (углубленный, Advanced) 100 Записаться
Английский язык для специалистов сферы услуг охранного сервиса (без предварительных знаний) 150 Записаться
Английский язык для специалистов сферы услуг охранного сервиса (с предварительными знаниями) (выше среднего, Higher Intermediate)) 100 Записаться
Английский язык для специалистов сферы услуг охранного сервиса (с предварительными знаниями) (ниже среднего, Lower Intermediate) 100 Записаться
Английский язык для специалистов сферы услуг охранного сервиса (с предварительными знаниями) (средний, Intermediate) 100 Записаться
Английский язык для специалистов сферы услуг охранного сервиса (с предварительными знаниями) (углубленный, Advanced) 100 Записаться
Бизнес английский язык (с предварительными знаниями) (выше среднего, Higher Intermediate) 150 Записаться
Бизнес английский язык (с предварительными знаниями) (очень углубленный, Very advanced) 150 Записаться
Бизнес английский язык (с предварительными знаниями) (углубленный, Advanced) 150 Записаться
Датский язык (без предварительных знаний) 150 Записаться
Датский язык (без предварительных знаний) 80 Записаться
Деловой английский язык в работе секретариата и офиса (с предварительными знаниями) (очень углубленный, Very advanced) 100 Записаться
Деловой английский язык в работе секретариата и офиса (с предварительными знаниями) (средний, Intermediate) 100 Записаться
Деловой английския язык в работе секретариата и офиса (с предварительными знаниями) (выше среднего, Higher Intermediate) 100 Записаться
Деловой английския язык в работе секретариата и офиса (с предварительными знаниями) (углубленный, Advanced) 100 Записаться
Интенсивный языковой курс за 25 дней (для школьников) 100 Записаться
Испанский язык (с и без предварительных знаний) 48-76 Записаться
Итальянский язык (без предварительных знаний) 80 Записаться
Немецкий язык (без предварительных знаний) 150 Записаться
Немецкий язык (без предварительных знаний) 80 Записаться
Немецкий язык (с предварительными знаниями) 80 Записаться
Немецкий язык (с предварительными знаниями) 100 Записаться
Норвежский язык (без предварительных знаний) 80 Записаться
Норвежский язык (без предварительных знаний) 150 Записаться
Основы немецкого языка для работников сферы услуг ( с предварительными знаниями) 100 Записаться
Основы немецкого языка для работников сферы услуг (без предварительных знаний) 150 Записаться
Профессиональный английский язык для работников сферы гостеприимства (гостиницы) 48 Записаться
Профессиональный английский язык (в сфере торговли) 80 Записаться
Профессиональный английский язык (для бухгалтеров) 80 Записаться
Профессиональный английский язык (для работы в офисе и секретариате) 80 Записаться
Профессиональный английский язык (для сервисов питания и сферы ресторанов) 80 Записаться
Профессиональный английский язык (для специалистов сферы охраны) 80 Записаться
Профессиональный английский язык (для управления в сфере туризма и гостиничного бизнеса) 80 Записаться
Профессиональный английский язык (для юристов) 80 Записаться
Профессиональный английский язык (сфера гостеприимства) 80 Записаться
Профессиональный английский язык для юристов 48 Записаться
Финский язык (без предварительных знаний) 150 Записаться
Финский язык (без предварительных знаний) 80 Записаться
Французский язык (без предварительных знаний) 150 Записаться
Французский язык (без предварительных знаний) 80 Записаться
Шведский язык (без предварительных знаний) 80 Записаться
Шведский язык (без предварительных знаний) 150 Записаться