*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

«Уроки латишської мови для громадян України»

Програма фінансується з державного бюджету Латвії

(Ідентифікаційний номер проекту: 2023.LV/LVUKR/15)


Виконавець проекту: SIA “Dialogs AB” Навчальний центр (Т. 27766277, 67432343, info@dialogs-ab.lv ) у співпраці з ФОНДОМ СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ


Метою програми є сприяння використанню латишської мови серед цивільного населення України шляхом надання безкоштовних уроків латишської мови, починаючи з рівня володіння мовою А1 і відповідно до початкового рівня володіння мовою, для дорослих цивільних громадян України, в т.ч. також для неповнолітніх цивільних українців із середньою освітою не менше 120 академічних годин у всіх регіонах Латвії.

Учасники, які успішно пройшли навчальний курс, мають можливість безкоштовно пройти тестування на знання національної мови (VISC), за потреби, починаючи з рівня А2.

Група* №

Форма, місце, рівень підготовки

Період навчання

Реєстраційна форма онлайн

1.

Навчання проходить в аудиторії, Рига, Akademijas laukums 1, A1

05.04.2023 – 05.06.2023 (4 x тиждень, з 9.00 до 12.00)

https://forms.gle

2.

Дистанційно, А1

30.03.2023 – 15.06.2023 (3 рази на тиждень, 9.00-12.00)

https://forms.gle

3.

Дистанційно, А1

04.04.2023 – 30.05.2023 (4 рази на тиждень 9.00-12.00)

https://forms.gle

4.

Навчання проходить в аудиторії, Рига, Akademijas laukums 1, A1

28.03.2023 – 25.05.2023 (4 рази на тиждень 11:30-14:20)

https://forms.gle

5.

Навчання проходить в аудиторії, Рига, Akademijas laukums 1, A2

30.03.2023 – 25.05.2023 (4 x тиждень, з 9.00 до 12.00)

https://forms.gle

6.

Дистанційно, А2

03.04.2023 – 29.05.2023 (4 x тиждень, з 12.00 до 15.00)

https://forms.gle

7.

Дистанційно, А2

04.04.2023 – 30.05.2023 (4 x тиждень, з 12.00 до 15.00)

https://forms.gle

8.

Навчання проходить в аудиторії, Рига, Akademijas laukums 1, A2

05.04.2023-05.06.2023 (4 x тиждень, з 8.30 до 11.20)

https://forms.gle

9.

Навчання проходить в аудиторії, Рига, Akademijas laukums 1, A2

17.04.2023-13.06.2023 (4 x тиждень, з 10.00 до 13.00)

https://forms.gle

10.

Навчання проходить в аудиторії, Рига, Akademijas laukums 1, A2

30.03.2023-25.05.2023 (4 x тиждень, з 12.00 до 15.00)

https://forms.gle

11.

Дистанційно, B1

11.04.2023-07.06.2023 (4 x тиждень, з 15.00 до 18.00)

https://forms.gle

12.

Навчання проходить в аудиторії, Рига, Akademijas laukums 1, B1

30.03.2023-30.05.2023 (4 x тиждень, з 13.00 до 17.00)

https://forms.gle

*Кількість учасників в одній групі 12-15“Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem”

Latvijas valsts budžeta finansētā programma 

(Projekta identifikācijas numurs: 2023.LV/LVUKR/15)


Projekta īstenotājs: SIA “Dialogs AB” Mācību centrs (T. 27766277, 67432343, info@dialogs-ab.lv)

sadarbībā ar SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDS


Programmas mērķis ir veicināt latviešu valodas lietojumu Ukrainas civiliedzīvotāju vidū, nodrošinot bezmaksas latviešu valodas mācības, sākot no A1 valodas prasmes līmeņa un atbilstoši sākotnējam valodas prasmes līmenim, pieaugušajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, t.sk. arī nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem ar iegūtu vidējo izglītību, vismaz 120 akadēmisko stundu apmērā, visos Latvijas reģionos.

Sekmīgi mācību kursu pabeigušajiem dalībniekiem ir iespēja bez maksas kārtot valsts valodas prasmju pārbaudījumu (VISC), ja ir tāda nepieciešamība, sākot ar A2 līmeni.

Grupas* Nr.

Apmācību forma, vieta, līmenis

Apmācību periods

Tiešsaistes reģistrācijas veidlapa

1.

Klātienē, Rīga, Akadēmijas laukums 1, A1

05.04.2023 – 05.06.2023

https://forms.gle/

2.

Attālināti, A1

30.03.2023 – 15.06.2023

https://forms.gle

3.

Attālināti, A1

21.03.2023 -22.05.2023

https://forms.gle

4.

Klātienē, Rīga, Akadēmijas laukums 1, A1

28.03.2023 – 25.05.2023

https://forms.gle

5.

Klātienē, Rīga, Akadēmijas laukums 1, A2

22.03.2023 – 23.05.2023

https://forms.gle

6.

Attālināti, A2

20.03.2023 -17.05.2023

https://forms.gle

7.

Attālināti, A2

27.03.2023 -24.052023

https://forms.gle

8.

Klātienē, Rīga, Akadēmijas laukums 1, A2

05.04.2023-05.06.2023

https://forms.gle

9.

Klātienē, Rīga, Akadēmijas laukums 1, A2

17.04.2023-13.06.2023

https://forms.gle

10.

Klātienē, Rīga, Akadēmijas laukums 1, A2

27.03.2023-24.05.2023

https://forms.gle

11.

Attālināti, B1

11.04.2023-07.06.2023

https://forms.gle

12.

Klātienē, Rīga, Akadēmijas laukums 1, B1

30.03.2023-30.05.2023

https://forms.gle

 *Dalībnieku skaits vienā grupā 12-15