*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

 Предлагаем курсы по подготовке к сдаче экзамена по натурализации


Flag_of_Latvia.svg   Курсы по подготовке

 

 

 

 

Kурсы по подготовке к сдаче экзамена по натурализации

В программе:

 • История

 • Гимн

 • Конституция

 • Базовый курс проверки знания госязыка

 • Укрепление знаний латышского языка

Количество часов: 30 – 50 (дополнительные темы при закреплении языковых знаний)

Цена: 120 – 180EUR

См. Календарь Курсов

 


Содержание обучения


 

Процесс обучения

30 – 50ак.ч., ~4-6 недель, 4-10 занятий, по рабочим дням вечером или по субботам, в Риге (центр, высотное здание Академии наук) или дистанционно – дистанционное обучение.

Цель

Подготовить к сдаче экзамена по натурализации и получении Латвийского гражданства.

Основные требования знания государственного языка

Pamatprasības valsts valodas zināšanām (Pilsonības likums 20.pants), UZSĀKOT MĀCĪBAS:

1) pilnībā saprot sadzīves un oficiāla rakstura informāciju;

2) brīvi var stāstīt, sarunāties un atbildēt uz jautājumiem par sadzīves rakstura tēmām;

3) var tekoši lasīt un saprast jebkuras sadzīves rakstura instrukcijas, pamācības un citus sadzīves rakstura tekstus;

4) prot uzrakstīt rakstudarbu par komisijas uzdoto sadzīves rakstura tematu. 

Темы программы

 • Общие вопросы о прохождении проверки, видах, времени, месте, необходимых документах
 • Текст гимна и история его появления
 • Основные условия Конституции ЛР
 • Важные события в истории Латвии, разъяснение и отражение ее спорных вопросов
 • Латвия в наши дни, Сейм ЛР, Президент государства, Министр

Дополнительные темы при закреплении языковых знаний (программа 50 ч):

 • прослушивание аудиозаписи и пересказ сцены
 • задания на прослушивание
 • стандартный просмотр ошибок и проблемы с орфографией
 • задания на чтение
 • грамматические задания
 • языковые задания (аудирование – чтение – письмо)
 • имитация части речи
 • индивидуальное обсуждение ошибок

Методы

Освоение теоретической базы, дискуссии, создание монолога, выполнение тестов.

Теория – 40%

Практические занятия – 60%

Результат

Знание порядка и условий натурализации, умение правильно выполнить необходимые задания, а так же получите то необходимое количество знаний, требуемых для успешного прохождения натурализации.


Apmācību norise

30-50 ak.st., ~4-6 nedēļas, 4-10 nodarbības, darbu dienu vakaros vai sestdienās Rīgā (Centrā) vai attālināti.

Mērķis

Sagatavoties pārbaudījumam Latvijas pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā.

Pamatprasības valsts valodas zināšanām

Pamatprasības valsts valodas zināšanām (Pilsonības likums 20.pants), UZSĀKOT MĀCĪBAS:

1) pilnībā saprot sadzīves un oficiāla rakstura informāciju;

2) brīvi var stāstīt, sarunāties un atbildēt uz jautājumiem par sadzīves rakstura tēmām;

3) var tekoši lasīt un saprast jebkuras sadzīves rakstura instrukcijas, pamācības un citus sadzīves rakstura tekstus;

4) prot uzrakstīt rakstudarbu par komisijas uzdoto sadzīves rakstura tematu.

Programmas tēmas

 • vispārīgi jautājumi par pārbaudījuma norisi, veidu, laiku, vietu, nepieciešamajiem dokumentiem

 • himnas teksts un tās rašanās vēsture

 • LR Satversmes pamatnoteikumi

 • Latvijas vēstures būtiski fakti, izpratne par strīdīgu jautājumu atspoguļošanu

 • Latvija mūsdienās, LR Saeima, Valsts prezidents, Ministru prezidents

Papildus tēmas, ja tiek nostiprinātas valodas zināšanas (50st. programma):

 • audio ierakstu klausīšanās un sižeta atstāstīšana
 • klausīšanās uzdevumi
 • standarta kļūdu apskats un pareizrakstības jautājumi
 • lasīšanas uzdevumi
 • gramatikas uzdevumi
 • valodas daļas uzdevumi (klausīšanās – lasīšana – rakstīšana)
 • runas daļas simulācija
 • individuāla kļūdu apspriešana

Metodes

Teorētiskās bāzes apgūšana, diskusija, monologa veidošana, testu izpilde.

 Teorija – 40% 

Praktiskās nodarbības – 60%

Rezultāts

Iegūtas zināšanas par naturalizācijas pārbaudījuma kārtību, prasme atbilstoši izpildīt dotos uzdevumus, kā arī iegūts nepieciešamais zināšanu minimums pārbaudījuma sekmīgai veikšanai.


Контакты

Akadēmijas laukums 1, Рига, LV-1050

Тел.: 67432343

Моб.тел.:

 • 28343388 (LMT)

 • 27030327 (Tele2)

 • 27766277 (Bite)

Э-почта: info@dialogs-ab.lv


УЧИМ ЛАТЫШСКИЙ. PIRMTESTS (B)/ ТЕСТ (uz vidējo līmeni, на 2-ю категорию)


 
LATVIEŠU VALODA (pakāpe B1) / ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК (степень В1)  ТЕСТ (здесь) / TESTS (šeit)
LATVIEŠU VALODA (pakāpe B2) / ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК (степень В2)  ТЕСТ (здесь) / TESTS (šeit)