*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

 Предлагаем курсы по подготовке (в Риге) к сдаче экзамена по натурализации


Flag_of_Latvia.svg   Курсы по подготовке

 

 

 

 

Kурсы по подготовке (в Риге) к сдаче экзамена по натурализации

В программе:

 • История

 • Гимн

 • Конституция

 • Базовый курс проверки знания госязыка

Количество часов – 30

Цена – 100EUR

См. Календарь Курсов

 


Содержание обучения


 

Процесс обучения

30ак.ч., ~2-5 недель, 3-10 занятий, по рабочим дням вечером или по субботам, в Риге (центр, высотное здание Академии наук) или дистанционно – дистанционное обучение.

Цель

Подготовить к сдаче экзамена по натурализации и получении Латвийского гражданства.

Основные требования знания государственного языка

Pamatprasības valsts valodas zināšanām (Pilsonības likums 20.pants), UZSĀKOT MĀCĪBAS:

1) pilnībā saprot sadzīves un oficiāla rakstura informāciju;

2) brīvi var stāstīt, sarunāties un atbildēt uz jautājumiem par sadzīves rakstura tēmām;

3) var tekoši lasīt un saprast jebkuras sadzīves rakstura instrukcijas, pamācības un citus sadzīves rakstura tekstus;

4) prot uzrakstīt rakstudarbu par komisijas uzdoto sadzīves rakstura tematu. 

Темы программы

 •  Общие вопросы о прохождении проверки, видах, времени, месте, необходимых документах
 • Текст гимна и история его появления

 • Основные условия Конституции ЛР

 • Важные события в истории Латвии, разъяснение и отражение ее спорных вопросов

 • Латвия в наши дни, Сейм ЛР, Президент государства, Министр.

Методы

Освоение теоретической базы, дискуссии, создание монолога, выполнение тестов.

Теория – 40%

Практические занятия – 60%

Результат

Знание порядка и условий натурализации, умение правильно выполнить необходимые задания, а так же получите то необходимое количество знаний, требуемых для успешного прохождения натурализации.


Apmācību norise

30 ak.st., ~2-5 nedēļas, 4-10 nodarbības, darbu dienu vakaros vai sestdienās Rīgā (Centrā) vai attālināti.

Mērķis

Sagatavoties pārbaudījumam Latvijas pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā.

Pamatprasības valsts valodas zināšanām

Pamatprasības valsts valodas zināšanām (Pilsonības likums 20.pants), UZSĀKOT MĀCĪBAS:

1) pilnībā saprot sadzīves un oficiāla rakstura informāciju;

2) brīvi var stāstīt, sarunāties un atbildēt uz jautājumiem par sadzīves rakstura tēmām;

3) var tekoši lasīt un saprast jebkuras sadzīves rakstura instrukcijas, pamācības un citus sadzīves rakstura tekstus;

4) prot uzrakstīt rakstudarbu par komisijas uzdoto sadzīves rakstura tematu.

Programmas tēmas

 • vispārīgi jautājumi par pārbaudījuma norisi, veidu, laiku, vietu, nepieciešamajiem dokumentiem

 • himnas teksts un tās rašanās vēsture

 • LR Satversmes pamatnoteikumi

 • Latvijas vēstures būtiski fakti, izpratne par strīdīgu jautājumu atspoguļošanu

 • Latvija mūsdienās, LR Saeima, Valsts prezidents, Ministru prezidents

Metodes

Teorētiskās bāzes apgūšana, diskusija, monologa veidošana, testu izpilde.

 Teorija – 40% 

Praktiskās nodarbības – 60%

Rezultāts

Iegūtas zināšanas par naturalizācijas pārbaudījuma kārtību, prasme atbilstoši izpildīt dotos uzdevumus, kā arī iegūts nepieciešamais zināšanu minimums pārbaudījuma sekmīgai veikšanai.


Контакты

Akadēmijas laukums 1, Рига, LV-1050

Тел.: 67432343

Моб.тел.:

 • 28343388 (LMT)

 • 27030327 (Tele2)

 • 27766277 (Bite)

Э-почта: info@dialogs-ab.lv


УЧИМ ЛАТЫШСКИЙ. PIRMTESTS (B)/ ТЕСТ (uz vidējo līmeni, на 2-ю категорию)