*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

BEZMAKSAS APMĀCĪBAS STRĀDĀJOŠAJIEM (mūžizglītība ar kuponu metodi)*


Piesakies dalībai projektā (PIETEIKTIES KUPONA SAŅEMŠANAI) >> Aizpildi testu zināšanu līmeņa noteikšanai (ENG vai LV)  >> Piesakies apmācībām kādā no piedāvātajām Programmām


SIA “Dialogs AB” Mācību centrs sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru piedāvā BEZMAKSAS apmācības projektā – “Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība) ar kuponu metodi”*

*ESF projekts Nr. 7.1.1.0/15/I/001 „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai. Papildus informācija par projektu un pieteikšanos sk. ŠEIT.


Nodarbību, apmācību laiki (papildus info 27766277, 67432343):


Programmas naosaukums

Apmācību forma, vieta

Apmācību sākums

Apmācību beigas

Nodarbību laiki

  ANGĻU VALODA

67K_M – Angļu valoda (bez priekšzināšanām)

Mācības klātienē

Akadēmijas laukums 1, Rīga

16.01.23.

13.04.23.

P.O.C.

17:45-20:40

67K_M – Angļu valoda (bez priekšzināšanām)

Mācību īstenošana attālināti tiešsaistē

18.01.23.

12.04.23.

O.T

17:45-20:40

68K_M – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)

Mācību īstenošana attālināti tiešsaistē

19.01.23.

27.04.23.

O.C

17:45-20:40

68K_M – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)

Mācības klātienē

Akadēmijas laukums 1, Rīga

18.01.23.

12.04.23.

T.17:45-20:40

S 10:00-13:00

69K_M – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)

Mācību īstenošana attālināti tiešsaistē

19.01.23.

17.04.23.

P.C

17:45-20:40

69K_M – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)

Mācības klātienē

Akadēmijas laukums 1, Rīga

19.01.23.

13.04.23.

O.C

09:00-12:00

70K_M – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)

Mācību īstenošana attālināti tiešsaistē

17.01.23.

12.04.23.

17:45-20:40

O.T

71K_M – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)

Mācību īstenošana attālināti tiešsaistē

24.01.23.

18.04.23.

O.17:45-20:40

S.10:00-13:00

86K_M – Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)

Mācību īstenošana attālināti tiešsaistē

30.01.23.

19.06.23.

P.C

17:45-20:40

   LATVIEŠU VALODA

6aK_M – Valsts valoda – pamata līmeņa 2. pakāpe (A2)

Mācības klātienē Akadēmijas laukums 1, Rīga

20.01.23.

15.03.23.

O.T.C

09:00-12:00

6aK_M – Valsts valoda – pamata līmeņa 2. pakāpe (A2)

Mācību īstenošana attālināti tiešsaistē

23.01.23.

20.04.23.

P.T.C

17:45-20:40

6aK_M – Valsts valoda – pamata līmeņa 2. pakāpe (A2)

Mācības klātienē

Akadēmijas laukums 1, Rīga

17.01.23.

27.03.23.

P.O.T

15:00-17:30

7aK_M – Valsts valoda – vidējā līmeņa 1. pakāpe (B1)

Mācību īstenošana attālināti tiešsaistē

31.01.23.

13.05.23.

O. 17:45-20:40

S. 10:00-13:00

7aK_M – Valsts valoda – vidējā līmeņa 1. pakāpe (B1)

Mācības klātienē

Akadēmijas laukums 1, Rīga

18.01.23.

28.03.23.

P.O.T

17:45-20:40

8aK_M – Valsts valoda – vidējā līmeņa 2. pakāpe (B2)

Mācības klātienē

Akadēmijas laukums 1, Rīga

19.01.23.

29.04.23.

C. 17:45-20:40

S. 10:00-13:00

 

8aK_M – Valsts valoda – vidējā līmeņa 2. pakāpe (B2)

Mācību īstenošana attālināti tiešsaistē

24.01.23.

06.05.23.

O. 17:45-20:40

S. 10:00-13:00

9aK_M – Valsts valoda – augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1)

Mācību īstenošana attālināti tiešsaistē

24.01.23.

27.04.23.

O.C

17:45-20:40


БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОТАЮЩИХ по купонам. Обучение лиц, подверженных риску безработицы (непрерывное образование)*

Перечень образовательных программ SIA “Dialogs AB” Mācību centrs (латышский A2, B1, B2, C1, C2, английский),см.здесь.

Свяжитесь с нами: 27766277, 67432343, info@dialogs-ab.lv.

Дополнительная информация о проекте ЗДЕСЬ

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ


APMĀCĪBAS KLĀTIENĒ VAI ATTĀLINĀTI TIEŠSAISTĒ, DARBA DIENU VAKAROS, PĒCPUSDIENĀS vai BRĪVDIENĀS


 

 

 

 


Angļu valodas apguves programmas bezdarba riskam pakļautām personām (mūžizglītība)

1. Angļu valoda (bez priekšzināšanām), 150ak.st.

2. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary), 100ak.st.

3. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate), 100ak.st.

4. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate), 100ak.st.

5. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate), 100ak.st.

6. Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate), 150ak.st.

7. Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Advanced), 150ak.st.

ANGĻU VALODAS zināšanu līmeņa noteikšana / Определение уровня знаний АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКАTESTS (šeit)


 

 


Valsts valodas izglītības programmas bezdarba riskam pakļautām personām (mūžizglītība)

Izglītības programmas nosaukums, Valsts valodas zināšanu un prasmju apjoms*, mācību stundu skaits

1. Valsts valoda – pamata līmeņa 2. pakāpe (A2), 120  ak.st.

Persona spēj vienkāršos teikumos sazināties par tematiem, kas saistīti ar sadzīves situācijām vai personas nodarbošanos, lasa un saprot vienkāršus tekstus par sadzīvi un savu nodarbošanos, prot aizpildīt tipveida dokumentus (piemēram, veidlapas, rēķinus, kvītis), prot uzrakstīt personiska satura īsus tekstus, uztver un saprot dabiskā tempā skaidri runātus neliela apjoma ar personas nodarbošanos un sadzīvi saistītus tekstus

2. Valsts valoda – vidējā līmeņa 1. pakāpe (B1),  120ak.st.

Persona spēj risināt vienkāršu dialogu par sadzīves un viņai zināmiem profesionāliem tematiem, īsi formulēt un pamatot savu viedokli, lasa un saprot vienkārša satura dažādas tematikas tekstus, spēj uzrakstīt tipveida dokumentus (piemēram, iesniegumus, pilnvaras, aktus), kā arī vienkāršus tekstus par sadzīves situācijām vai ar personas nodarbošanos saistītiem tematiem, uztver un saprot dabiskā tempā runātus vienkāršas struktūras tekstus par sadzīves vai ar personas nodarbošanos saistītiem tematiem

3. Valsts valoda – vidējā līmeņa 2. pakāpe (B2), 120ak.st.

Persona spēj sarunāties par sadzīves, sociālās dzīves un profesionāliem jautājumiem, skaidri formulēt un pamatot savu viedokli, lasa un saprot dažāda satura tekstus, spēj uzrakstīt dažādus dokumentus (piemēram, izziņas, pārskatus, protokolus, ziņojumus, aktus), kā arī izvērstus tekstus par sadzīves, sociālās dzīves un profesionāliem tematiem, uztver un saprot dabiskā tempā runātus tekstus par dažādiem tematiem

4. Valsts valoda – augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1), 120ak.st.

Persona spēj brīvi sarunāties, pietiekami izvērsti izteikt un pamatot savu viedokli par dažādiem tematiem, lasa un saprot dažāda satura un sarežģītības tekstus, spēj uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus (piemēram, ieteikumus, raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī jebkādus citus tekstus, bez grūtībām uztver un saprot dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas struktūras tekstus par dažādiem tematiem

5. Valsts valoda – augstākā līmeņa 2. pakāpe (C2), 120ak.st.

Persona spēj pilnīgi brīvi sazināties, izvērsti diskutēt par dažādiem tematiem (arī par mazāk zināmiem un sarežģītiem tematiem, problēmām), spēj veidot sarunu atbilstoši situācijai, variēt valodas izteiksmes līdzekļus, pilnībā izprot dažāda satura, sarežģītības un stila tekstus, uztver zemtekstu un nozīmes nianses; spēj uzrakstīt dažādu veidu dokumentus, kā arī jebkurus citus tekstus, uztver un pilnībā saprot raitā tempā runātus dažādas struktūras un tematikas tekstus

6. Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim (ar angļu pamatvalodu), 150ak.st.

Pamata līmeņa 1. pakāpe (A1) – persona spēj frāzēs un īsos teikumos sazināties par vienkāršiem ikdienas tematiem, lasa un saprot īsus un vienkāršus tekstus (piemēram, sludinājumus, reklāmas, paziņojumus), prot uzrakstīt personiska satura ziņas (piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi, izglītību, nodarbošanos), uztver un saprot lēnā tempā skaidri runātus neliela apjoma elementāras struktūras tekstus par zināmiem tematiem

*Atbilstoši Eiropas Padomes valodas politikā ievērotajai sistēmai un izstrādātajam dokumentam “Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” apgūstamais personas valsts valodas zināšanu un prasmju apjoms.

Valodas zināšanu līmeņa noteikšana (TESTI) / Определение уровня знаний языка (ТЕСТЫ):