*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

❗️BEZMAKSAS APMĀCĪBAS STRĀDĀJOŠAJIEM (mūžizglītība ar kuponu metodi) – angļu valoda, valsts valoda, datorzinības*


Plānotie apmācību (izglītības programmu) sākuma datumi, nodarbību laiki un vieta, sk. Mācību iestāde: 40003372060 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dialogs AB”, Vieta: ATTĀLINĀTI vai KLĀTIENĒ –https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/apmacibas/grupas


❗️Piesakies dalībai projektā (PIETEIKTIES KUPONA SAŅEMŠANAIhttps://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba:

❗️Lai piedalītos NVA īstenotajos mūžizglītības pasākumos, Jums jāizpilda tests – Prasmju novērtēšana. Lai aizpildītu testu un saglabātu testa rezultātus, Jums jāautorizējas vietnē http://testi.ekarjera.lv, izmantojot www.latvija.lv autentifikācijas līdzekļus. 

❗️Aizpildi testu valodas zināšanu līmeņa noteikšanai (ENG vai LV).

❗️Piesakies apmācībām kādā no piedāvātajām mūžizglītības Programmām.


SIA “Dialogs AB” Mācību centrs sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru piedāvā BEZMAKSAS apmācības projektā – “Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība) ar kuponu metodi”*

* Projekts “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001. Papildus informācija par projektu un pieteikšanos sk. ŠEIT.


 


❗️ БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОТАЮЩИХ по купонам. Обучение лиц, подверженных риску безработицы (непрерывное образование)*

Перечень образовательных программ SIA “Dialogs AB” Mācību centrs (латышский A2, B1, B2, C1, C2, английский, компьютерные курсы ), см.здесь.

Свяжитесь с нами: 27766277, 67432343, info@dialogs-ab.lv.

Дополнительная информация о проекте ЗДЕСЬ

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ –  https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba


APMĀCĪBAS KLĀTIENĒ VAI ATTĀLINĀTI TIEŠSAISTĒ, DARBA DIENU VAKAROS, PĒCPUSDIENĀS vai BRĪVDIENĀS


DATORZINĪBU apguves programmas bezdarba riskam pakļautām personām (mūžizglītība), 60-80-120ak.st.


Bezdarba riskam pakļautām personām pirms reģistrācijas datorzinību apmācībai ir iespēja noteikt savu datorprasmju līmeni (DigComp), izmantojot MyDigiSkills testu.


Pieteikums apmācībai ar kuponu metodi | Datorzinības


1M_PROGRAMMĒŠANA, 80AK.ST.

2M_PROGRAMMATŪRAS TESTĒŠANAS PAMATI, 80AK.ST.

3M_DATU APSTRĀDE, ANALĪZE UN VIZUALIZĀCIJA, 80AK.ST.

4M_DATU IZGŪŠANAS PAMATI, 80AK.ST.

6M_IT PROJEKTU VADĪBA, 80AK.ST.

9M_DevOps PRINCIPI UN PRAKSES, 80AK.ST.

10M_DIGITĀLĀ MĀRKETINGA ANALĪZE, 80AK.ST.

11M_E-KOMERCIJA, 80AK.ST.

12M_SOCIĀLO TĪKLU MĀRKETINGS, 80AK.ST.

13M_TĪMEKĻA VIETŅU IZSTRĀDE, 80AK.ST.

14M_DIZAINA DOMĀŠANA, 80AK.ST.

15M_SADARBĪBA UN KOMUNIKĀCIJA DIGITĀLAJĀ VIDĒ, 60AK.ST.

17M_E-PAKALPOJUMI, 60AK.ST.

18M_VIZUĀLO MATERIĀLU VEIDOŠANA, 80AK.ST.

20M_DIGITĀLIE RĪKI GRĀMATVEDĪBAI, 80AK.ST.

21M_DIGITĀLIE RĪKI PREZENTĀCIJU SAGATAVOŠANAI, 80AK.ST.

22M_DATORZINĪBAS BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM, 120AK.ST.

23M_DATORZINĪBAS AR PRIEKŠZINĀŠANĀM, 120AK.ST.


 

 

 

 


Angļu valodas apguves programmas bezdarba riskam pakļautām personām (mūžizglītība)


1. Angļu valoda (bez priekšzināšanām), 150ak.st.

2. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary), 100ak.st.

3. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate), 100ak.st.

4. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate), 100ak.st.

5. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate), 100ak.st.

6. Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate), 150ak.st.

7. Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Advanced), 150ak.st.

ANGĻU VALODAS zināšanu līmeņa noteikšana / Определение уровня знаний АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКАTESTS (šeit)


 

 


Valsts valodas izglītības programmas bezdarba riskam pakļautām personām (mūžizglītība)


Izglītības programmas nosaukums, Valsts valodas zināšanu un prasmju apjoms*, mācību stundu skaits

1. Valsts valoda – pamata līmeņa 2. pakāpe (A2), 120  ak.st.

Persona spēj vienkāršos teikumos sazināties par tematiem, kas saistīti ar sadzīves situācijām vai personas nodarbošanos, lasa un saprot vienkāršus tekstus par sadzīvi un savu nodarbošanos, prot aizpildīt tipveida dokumentus (piemēram, veidlapas, rēķinus, kvītis), prot uzrakstīt personiska satura īsus tekstus, uztver un saprot dabiskā tempā skaidri runātus neliela apjoma ar personas nodarbošanos un sadzīvi saistītus tekstus

2. Valsts valoda – vidējā līmeņa 1. pakāpe (B1),  120ak.st.

Persona spēj risināt vienkāršu dialogu par sadzīves un viņai zināmiem profesionāliem tematiem, īsi formulēt un pamatot savu viedokli, lasa un saprot vienkārša satura dažādas tematikas tekstus, spēj uzrakstīt tipveida dokumentus (piemēram, iesniegumus, pilnvaras, aktus), kā arī vienkāršus tekstus par sadzīves situācijām vai ar personas nodarbošanos saistītiem tematiem, uztver un saprot dabiskā tempā runātus vienkāršas struktūras tekstus par sadzīves vai ar personas nodarbošanos saistītiem tematiem

3. Valsts valoda – vidējā līmeņa 2. pakāpe (B2), 120ak.st.

Persona spēj sarunāties par sadzīves, sociālās dzīves un profesionāliem jautājumiem, skaidri formulēt un pamatot savu viedokli, lasa un saprot dažāda satura tekstus, spēj uzrakstīt dažādus dokumentus (piemēram, izziņas, pārskatus, protokolus, ziņojumus, aktus), kā arī izvērstus tekstus par sadzīves, sociālās dzīves un profesionāliem tematiem, uztver un saprot dabiskā tempā runātus tekstus par dažādiem tematiem

4. Valsts valoda – augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1), 120ak.st.

Persona spēj brīvi sarunāties, pietiekami izvērsti izteikt un pamatot savu viedokli par dažādiem tematiem, lasa un saprot dažāda satura un sarežģītības tekstus, spēj uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus (piemēram, ieteikumus, raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī jebkādus citus tekstus, bez grūtībām uztver un saprot dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas struktūras tekstus par dažādiem tematiem

5. Valsts valoda – augstākā līmeņa 2. pakāpe (C2), 120ak.st.

Persona spēj pilnīgi brīvi sazināties, izvērsti diskutēt par dažādiem tematiem (arī par mazāk zināmiem un sarežģītiem tematiem, problēmām), spēj veidot sarunu atbilstoši situācijai, variēt valodas izteiksmes līdzekļus, pilnībā izprot dažāda satura, sarežģītības un stila tekstus, uztver zemtekstu un nozīmes nianses; spēj uzrakstīt dažādu veidu dokumentus, kā arī jebkurus citus tekstus, uztver un pilnībā saprot raitā tempā runātus dažādas struktūras un tematikas tekstus

6. Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim (ar angļu pamatvalodu), 150ak.st.

Pamata līmeņa 1. pakāpe (A1) – persona spēj frāzēs un īsos teikumos sazināties par vienkāršiem ikdienas tematiem, lasa un saprot īsus un vienkāršus tekstus (piemēram, sludinājumus, reklāmas, paziņojumus), prot uzrakstīt personiska satura ziņas (piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi, izglītību, nodarbošanos), uztver un saprot lēnā tempā skaidri runātus neliela apjoma elementāras struktūras tekstus par zināmiem tematiem

*Atbilstoši Eiropas Padomes valodas politikā ievērotajai sistēmai un izstrādātajam dokumentam “Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” apgūstamais personas valsts valodas zināšanu un prasmju apjoms.

Valodas zināšanu līmeņa noteikšana (TESTI) / Определение уровня знаний языка (ТЕСТЫ):