*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

 “Dialogs AB” e-studijucentrs.lv piedāvā iespēju apgūt zināšanas

distancēti (tālmācībā, kombinēti u.tml.),

izmantojot elektronisko apmācību vides resursu!


Kas ir e-studijas

E-studijas ir izglītošanās veids, kas balstās uz izglītojamo un pasniedzēju saziņu ar datora un Interneta palīdzību. E-studiju procesa centrā ir izglītojamo patstāvīgas studijas pasniedzēja vadībā un uzraudzībā, izmantojot mūsu resursā (e-vide.dialogs-ab.lv) pieejamos mācību materiālus (video, audio, prezentācijas, testi, u.tml.) un saziņas līdzekļus; turklāt izglītojamajam ir iespēta studēt viņam izdevīgā laikā un ērtā vietā. Lai nodrošinātu atsevišķu programmu kvalitatīvu apguvi, dažiem kursiem apmācības tiek organizētas pēc konkrēta kalendārā grafika, kā arī ar nodarbībām- konsultācijām klātienē. Apmācības e-vidē organizētas tādā veidā, lai iespējas sekmīgi mācīties ir pat datora lietotājam – iesācējam. Ar papildus informāciju par e-vidi, programmām, pasniedzējiem, u.tml., varat iepazīties mājas lapā e-studijucentrs.lv.

E-kursi, izglītības programmas

(sk. www.e-studijucentrs.lv)

video_02 

Piedāvājam apgūt E-programmu “IT pārskats. Drošība. Tīmeklis”, t.sk., globālais tīmeklis, drošības līdzekļi, paroļu drošība, šifrēšana/kriptogrāfija, elektroniskais paraksts, vīrusu prevencija, pierādījumu sagatavošana, auditācijas pieraksti, IS drošības pārvaldība.

 Personas datu aizsardzības speciālistu apmācība

 Izmantojiet iespēju apgūt programmu e-vidē (Personas datu aizsardzības speciālistu apmācība”). Lai labāk apgūtu vielu, lekcijas iespējams noklausīties atkārtoti (skaits nav ierobežots); neskaidros jautājumus varēsiet izrunāt klātienes konsultācijās; bezmaksas konsultācijas arī pēc apmācību beigām! Apmācību organizēšanas kārtība.

 

tālr. 67432343, 27030327, www.e-studijucentrs.lv