*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

 DIALOGS AB MĀCĪBU CENTRS – ISO KVALITĀTES STANDARTIEM ATBILSTOŠS APMĀCĪBU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS


SIA “Dialogs AB” Mācību centrs – profesionālās pilnveides un neformālās izglītības apmācību pakalpojumu sniedzējs
atbilstoši kvalitātes vadības standarta ISO 9001 prasībām! 
 
Sertificēšanas institūcijas veiktais audits apliecināja Profesionālās pilnveides mācību kursu un Neformālās izglītības pakalpojuma sniegšanas atbilstību standarta ISO 9001:2008 prasībām (ar sertifikātu, spēkā no 30.04.14.-29.04.17.), t.sk.,  DIALOGS AB Mācību centrā ieviestās kvalitātes vadības sistēmas spēju pastāvīgi uzlabot organizācijas procesus, padarot tos pēc iespējas efektīvākus (t.sk. kvalitāte, klientu apmierinātība, rezultātu sasniegšanu u.tml.) un novēršot kļūdu jeb neatbilstību rašanos, t.sk., ka: 
  • mācību saturā un mācīšanās procesā tiek ņemtas vērā visu ieinteresēto pušu vajadzības un gaidāmie mācību rezultāti; 
  • izmantotās mācību metodes un materiāli ir atbilstoši, precīzi un saturiski pareizi, lai sasniegtu izvirzītos mērķus; 
  • tiek nodrošināta nepārtraukta mācībspēku kvalifikācijas izvērtēšana un uzturēšana; 
  • organizācija atbilst starptautiskajiem standartiem un vadības sistēma tiek efektīvi īstenota un uzturēta, standarta saistības pildot visaugstākajā līderības līmenī un nodrošinot starptautiski saskaņotus kritērijus efektīvai mācību pakalpojumu kvalitātes vadībai starptautiskās konkurences mērogā. 

SIA „Dialogs AB” turpina uzturēt darbības politiku un risku vadību mācību pakalpojumu sniegšanai un atbilstošas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanai atbilstoši standarta ISO 9001:2015 prasībām.