*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas vadlīnijas personāla datu apstrādes jomā


 

Rīga, 2018.gada 23.aprīlī

Apstiprināts: LPVA valdē Ar 2018. gada 12. aprīļa lēmumu Nr. 2.2.- 5/2018

PREAMBULA

Latvijas Personāla vadīšanas asociācija (turpmāk – LPVA), saskaņā ar Vispārīgo personas datu aizsardzības regulu ES 2016/679 (turpmāk –Regula), ņemot vērā: – Regulā ietverto pamudinājumu nozaru asociācijām, – Regulas regulējumu, – Personas datu apstrādes specifiskās iezīmes personāla vadības jomā un šādai apstrādei raksturīgo risku, ko tā varētu radīt personu tiesībām un brīvībām, – ieinteresēto personu, tajā skaitā, personas datu subjektu, viedokli, ir izstrādājusi un apstiprinaLatvijas Personāla vadīšanas asociācijas personas datu apstrādes vadlīnijas (turpmāk – Dokuments), lai precizētu pārziņu – darba devēju – un to nolīgto apstrādātāju pienākumus saistībā ar personas datu apstrādi, nodrošinot personāla vadības funkciju un lai nodrošinātu Regulas pareizu piemērošanu personāla vadības jomā.

PILNS DOKUMENTA SATURS: PersnVadAsoc_vadlinijas_majas_lapa

 

INFORMĀCIJAS AVOTI: 

http://www.dvi.gov.lv/lv/zinas/lpva-vadlinijas-personas-datu-apstrades-joma/ 

https://lpva.lv/articles/246/lpva-vadlinijas-personas-datu-apstrades-joma