*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

KOMERSANTA UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKVIZĪTI UN KONTAKTINFORMĀCIJA


Nodokļu maksātājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dialogs AB” , Reģ. Nr. 40003372060, LV40003372060 (PVN)

Izglītības iestāde – SIA “Dialogs AB” Mācību centrs, Reģ. Nr. 4361802418, Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde, Profesionālās tālākizglītības centrs


Kontaktinformācija:

Juridiskā un centrālā biroja (pasta) adrese: Akadēmijas laukums 1-1, Rīga, LV-1050

Tālr.: 67432343

Messenger

Mob. tālr. 28343388 (LMT), 27030327 (Tele2), 27766277 (Bite)

E-pasts:info@dialogs-ab.lv

URL: www.dialogs-ab.lv, www.e-vide.dialogs-ab.lv, www.darbaaizsardziba.org


Norēķinu rekvizīti:

AS “Swedbank”, HABALV22

konts: LV51HABA0551029517654

AS “SEB banka”, UNLALV2X

konts: LV65UNLA0050018365370

Valsts Kase

konts: LV88TREL990447000100B

 

PayPal.Me/dialogsab