*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

KOMERSANTA UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKVIZĪTI UN KONTAKTINFORMĀCIJA


SIA „Dialogs AB”, Reģ. Nr. 40003372060 (komersants), LV40003372060 (PVN)

SIA “Dialogs AB” Mācību centrs, Reģ. Nr. 4360800464 (izglītības iestāde)


Kontaktinformācija:

Juridiskā un centrālā biroja (pasta) adrese: Akadēmijas laukums 1-1, Rīga, LV-1050

Tālr.: 67432343

Messenger

Mob. tālr. 28343388 (LMT), 27030327 (Tele2), 27766277 (Bite)

E-pasts:info@dialogs-ab.lv

URL: www.dialogs-ab.lv, www.darbaaizsardziba.org


Norēķinu rekvizīti:

AS “Swedbank”, HABALV22

konts: LV51HABA0551029517654

AS “SEB banka”, UNLALV2X

konts: LV65UNLA0050018365370

Valsts Kase

konts: LV88TREL990447000100B

 

PayPal.Me/dialogsab