*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

“DIALOGS AB” MĀCĪBU CENTRS

PASNIEDZĒJI


 
Piedāvājam iepazīties ar mūsu pasniedzēju profesionālās darba pieredzes, sasniegumu un izglītības aprakstu.
 
“Dialogs AB” Mācību centra pasniedzēji:
 
  • zin un izprot mācību priekšmetu specifiku, jo paši ir attiecīgās jomas zinoši praktiķi, kas regulāri iepazīstas ar visu būtisko, jaunāko, lai atspoguļotu to mācību procesā
  • savā darbā pielieto dažādas mācību metodes un izstrādā jaunus mācību metodiskos materiālus, kā arī papildina esošos
  • plānojot darbu, ņem vērā katras izglītojamo grupas intereses, izmantojot daudzveidīgas mācību satura apguvei piemērotas mācīšanas metodes un veicot individuālu darbu mācību procesa uzlabošanā un mācību vielas apguves pilnveidošanā 
  • jebkuru tēmu pasniedz, izskaidrojot un parādot, kā iegūtās zināšanas praktiski izmantot reālajā saimnieciskajā darbībā
  • savu profesionālo kvalifikāciju regulāri paaugstina dažādos kursos un semināros