*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

“DIALOGS AB” MĀCĪBU CENTRS

izglītības programmas

KURSI un SEMINĀRI


angļu, vācu, norvēģu, latviešu valodas kursi, projektu vadība, pārdošanas vadība, komandas saliedēšana, grāmatvedība, personālvadība, emocionālā inteliģence, personas datu aizsardzības speciālistu apmācība u.c.


Coat_of_arms_of_Germany.svg Royal_Coat_of_Arms_of_the_United_Kingdom.svg Coat_of_arms_of_Norway.svg

 85px-Armoiries_république_française.svg 75px-National_Coat_of_arms_of_Denmark.svg Coat_of_arms_of_Latvia.svg 200px-Coat_of_arms_of_Estonia.svg Coat_of_arms_of_Lithuania.svg


Darbam nepieciešamo zināšanu un prasmju pilnveidei piedāvājam dažādas pieprasītas un konkurētspējīgas mācību programmas* 1-16st. līdz 960st. apjomā; specializējamies un piedāvājam treniņus, seminārus un kursus dažādu valodu, valodu līmeņu pilnveidošanai, kā arī nozares speciālistu kvalifikācijas celšanai.


Apmācību forma un metodes:
Mācību procesā paredzētas teorētiskās un praktiskās nodarbības gan klātienē, gan vielas apgūšana pašmācībā no izdales materiāliem un/vai grāmatām/darba burtnīcām, kā arī tiek piedāvātas apmācības e-vidē (sk. e-studijucentrs.lv).
Apmācībās tiek izmantotas dažādas tradicionālās metodes- dzīvā vārda metodes (monoloģiskās, dialoģiskās), darbs ar grāmatu (izskaidrojošā lasīšana, patstāvīgā lasīšana, rakstveida vingrinājumi, kontroldarbi), praktiskās metodes (praktiskie darbi), kā arī interaktīvās mācību metodes- diskusijas, konkrētu situāciju analīze, imitācijas spēles, komandu darbs, u.c., kas programmas apguvi padara efektīvāku.

izglītības programmas
 
INFORMĀCIJA par valodu zināšanu līmeņiem, pakāpēm
 
Common European Framework of Reference for Languages
(CEFR)
 
Angļu valodas zināšanu līmeņa noteikšanai aizpildiet
TESTU (šeit)
    

*Katras konkrētās programmas ietvaros atsevišķas tēmas un apakštēmas var tikt papildinātas un/vai mainītas pēc pasūtītāja vēlēšanās. Pasūtītājs var ierosināt savus priekšlikumus programmas pielāgošanai atbilstoši uzņēmuma vajadzībām un darba specifikai.